PMGeuro_fonduri
logo
Untitled Document
Untitled Document
bullets Descriere proiect:

Proiectul "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" reprezintă prima etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

Modernizarea infrastructurii portului Galați va contribui la consolidarea legăturilor dintre diferite țări, precum Ucraina, Moldova și România și va permite o creștere a transportului de marfă de-a lungul secțiunii inferioare a Dunării și a coridorului global Rin-Dunăre din cadrul rețelei centrale de transport.

Obiectivul general: promovarea utilizări căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și susținerea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

Etape de realizare a obiectivului general:

întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru executarea următoarelor obiecte de investitii: Cheul/zona de descarcare, Platforma Multimodală - infrastructura (platforme, drumuri, retele de utilități) și suprastructura (clădiri, zone suplimentare de depozitare), echipamentele și instalațiile portuare, existente și nou create, Racordul rutier și feroviar pentru accesul pe platforma multimodală, Zona acces platformă;
lucrări de dragare în bazinul situat în zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;
modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și chei;
umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;
nivelarea profilului elevației platformei.

Parteneri proiect:

CN APDM SA Galați – Coordonator proiect
Metaltrade Inernational SRL – Partener proiect
Port Bazinul Nou SA – Partener proiect

bullets Date de referință:

Data început:: 01.08.2016
Data final: 31.12.2021
• Amendamentul pentru prelungirea Contractului de Finantare pana la 31.12.2021 a fost semnat de catre cele 2 parti pe 13.03.2020.

bullets Buget:

Valoare maxima grant: 21,776,814 €

Contribuție buget de stat: 3.450.053€

Contribuție proprie: 392.914€

Valoare eligibila: 25,619,781€