PMGeuro_fonduri
logo
Untitled Document
Untitled Document
bullets Descriere proiect:

"Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" reprezintă o etapă a Programului Investițional "Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

bullets Scurta descriere a Programului Investițional:

Portul Galați este extrem de bine amplasat pe sectorul maritim al Dunării, la numai 10 km distanta de granița de Est a Uniunii Europene cu Republica Moldova, fiind totodată conectat la toate modurile de transport (maritime, fluvial, rutier si feroviar).

De asemenea, proximitatea țărilor riverane Mării Negre și interconectarea ecartamentului rusesc cu cel European permite dezvoltarea portului ca o noua poarta maritima de intrare in spațiul European si facilitează extinderea rețelei TEN-T in tarile învecinate.

De asemenea, proximitatea țărilor riverane Mării Negre și interconectarea ecartamentului rusesc cu cel European permite dezvoltarea portului ca o noua poarta maritima de intrare in spațiul European si facilitează extinderea rețelei TEN-T in tarile învecinate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au fost stabilite obiectele și direcțiile de acțiune în vederea implementării rețelei TEN-T, generând identificarea proiectelor prioritare pentru implementarea acestei rețele de transport.

Unul dintre obiectele majore ale Regulamentului îl reprezintă asigurarea interoperabilității între modurile de transport în terminale și porturi, în special în porturile de pe rețeaua centrală TEN-T, în scopul creșterii ponderii transportului naval în fluxurile logistice de transport.

”Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi”, face parte din proiectele pre-identificate de Comisia Europeană prin Regulamentul mr. 1315/2013 și finanțabile prin MIE conform prevederilor regulamentului nr. 1316/2013.

Programul Investițional este prioritar și la nivel național, fiind identificat în Master Planul General de Transport (MPGT).

Platforma Multimodală Galați urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an în portul Galați, care va acoperi cererea până în 2030, astfel cum aceasta a fost identificată în baza analizei de trafic, cu mențiunea că terminalul va fi echipat pentru a gestiona diferite tipuri de unități intermodale de încărcare (ILU).

Programul Investițional contribuie la:

Crearea de noi locuri de muncă (atât direct, prin angajarea personalului care va lucra în cadrul terminalului, cât și indirect, prin creșterea activității operatorilor economici care își vor desfășura activitatea în zona portuară;
Creșterea economiei locale, prin antrenarea de noi societăți în lanțul de valoare al transportului intermodal în domeniul industriei prelucrătoare dar și în domeniul serviciilor, precum și creșterea veniturilor generate la bugetul local de taxele și impozite ce vor fi încasate.
Dezvoltarea portului Galați, prin atragerea unor noi fluxuri de marfă (ceea ce va determina creșterea traficului) și integrarea acestuia în rețeaua porturilor interioare care asigură servicii intermodale;
Închiderea verigii lipsă în transportul multimodal intern între România, statele baltice și statele europene, în centrul și vestul continentului, serviciile oferite deschizând noi fluxuri de transport utilizând legături feroviare și cai navigabile (barje) între Europa Centrală și Rusia prin Ucraina dar și o legătură directă între regiunile centrale din Europa și Marea Neagră, cu accent pe Turcia;
Deschiderea pieței de operare a mărfurilor prin terminale intermodale din România;
Dezvoltarea pieței transportului intermodal în România, care se va dezvolta la/dinspre portul Galați. Capacitățile de infrastructură și facilitățile care urmează să fie realizate prin investiția preconizată sunt unice, deoarece, de exemplu, vor permite transferul rapid și economic a mărfurilor între ecartamente largi specifice țărilor ex-sovietice (e,g Rusia, Ucraina) și ecartamentele de cale ferată specifice țărilor europene.
Asigurarea protecției mediului, având în vedere că prin dezvoltarea transportului intermodal se va contribui atât la consum redus de energie cât și protecția mediului ca efect final;
Reducerea emisiilor de CO2 prin transferul transportului de marfă de pe calea rutieră pe calea ferată/calea navigabilă.

Obiectivul general este de a consolida contribuția căilor navigabile interioare și a porturilor la o rețea europeană durabilă de transport al mărfii printr-o mai bună integrare a portului Galați în cadrul coridorului multimodal Rin-Dunăre și în lanțul logistic multimodal, în ceea ce privește infrastructura și serviciile furnizate.

Programul Investițional prevede 3 etape/faze de implementare și 4 obiective investiționale:

I. Obiectivul investițional 1 (Etapa I) - Modernizarea cheului existent (abreviat PMG I) – Prin modernizarea cheului se va crea un teritoriu portuar de 30.051 mp – beneficiar CN APDM SA, finanțat parțial în cadrul CEF de către INEA, diferența de finanțare fiind asigurată in baza Contractului de Finanțare ce urmează a fi încheiat în cadrul POIM 2014-2020.
Cererea de finanțare a fost încărcată in MySMIS in data de 01.07.2022 si se afla în etapa de evaluare la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Direcția Generala Proiecte Europene Transport.

II. Obiectivul investițional 2 (Etapa II) – Platforma multimodala Galați -Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară (abreviat PMG II) beneficiar CN APDM SA, finanțat în cadrul POIM 2014-2020, Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” a Axei Prioritare 1 „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou”. Contractul de finanțare nr.78 /23.09.2020, cod SMIS 120940 este in implementare.

III. Obiectivul investițional 3 (Etapa III) – Platforma Multimodala - Reorganizarea si reconstrucția zonei de manipulare si depozitare (abreviat PMG III – OI3) – cu o suprafață de 115.480 mp, beneficiar Port Bazinul Nou SA, finanțat în cadrul POIM 2014-2020, Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” a Axei Prioritare 1 „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou”. Contractul de finanțare nr.77 /11.09.2020, cod SMIS 120940 este in implementare.

IV. Obiectivul investițional 4 (Etapa III) - Zona de acces intrare-ieșire (Crearea unui nou acces către zona de manipulare și depozitare) (abreviat PMG III – OI4) – cu o suprafață de 33.682 mp, beneficiar va fi METALTRADE IN & OUT GATE S.R.L. Obiectivul va fi finanțat din surse proprii si/sau private ale partenerului.

Cele 4 obiective investiționale sunt interdependente funcțional, scopul investiției fiind dezvoltarea unui terminal multimodal pentru transbordarea unităților de transport intermodal între căi ferate, drumuri și căi navigabile.

Principalele segmente care vor fi deservite de terminal vizează:

• un lanț logistic de transport bi-modal între Europa centrală și Turcia, cu o legătură maritimă către țările limitrofe Mării Negre;
• crearea unui punct de transport multimodal care leagă România de Europa Centrală de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre, ca punct final sau inițial al lanțului care va stabili transportul continental cu puncte în România, Ungaria, Austria și Germania/Olanda.Etape de realizare a obiectivului general:

Lucrări de dragare în bazinul situat în zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;
Modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și cheuri;
Umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;
Nivelarea profilului elevației platformei.

Parteneri Program Investițional:

1. CN APDM SA Galați – Coordonator proiect
2. Port Bazinul Nou SA (PBN) – Partener Proiect
3. Metaltrade In & Out Gate SRL (MTI) – Partener Proiect

bullets Indicatorii tehnico – economici ai proiectului PMG I:

Obiect: Cheu vertical si teren portuar (APDM)
Indicatori tehnici: 868 m lungime + 30.051m2 teren portuar adăugat prin extinderea cheului in interiorul bazinului portuar.
Durata de execuție: 20 luni.

Denumirea beneficiarului: Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" SA

Durata proiectului:
• Data estimata de începere: decembrie 2022
• Data finalizare proiect: 2024

bullets Buget:

Valoarea totală a proiectului:
• 265.856.724 lei din care valoarea eligibilă este de: 224.024.540 lei, respectiv:
    - 190.420.859 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
    - 33.603.681 lei de la Bugetul de Stat (15%)