wanda
euro_fonduri
   home     email
 home  e-mail
Transport intermodal ecologic de marfuri - GIFT
   

bullets OBIECTIVE

pozaObiectivul principal al proiectului este de a identifica starea actuala a transporturilor in zona Europei de Sud Est si de a propune noi politici si strategii in ceea ce priveşte infrastructura, domeniul ICT, legislaţia si aspectele legate de standardizare, pentru a promova coridoarele verzi pentru transportul intermodal de mărfuri. Proiectul va analiza 3 coridoare Pan-Europene de transport: IY V si VII, care acoperă aproape întreaga regiune din Sud Estul Europei. Aceste coridoare au fost alese din următoarele considerente:
• Asigura legătura intre porturi si tarile care nu au acces la mare / cai navigabile interioare prin intermediul infrastructurii feroviare si rutiere
• Exista un flux important de mărfuri ce utilizează aceste rute in spaţiul european. Aceste coridoare implica zone ca: Marea Adriatica, Dunărea, Marea Neagrasi spaţiul balcanic
• Au potenţialul de a deveni ecologice / verzi din moment ce exista instrumentele economice si operaţionale care sa permită o mai buna integrare a diferitelor moduri de transport


bullets ACTIVITATI

poza

1. Identificarea situaţiei actuale privind reţeaua GIFT de transport de mărfuri (infrastructura, procese, ICT, industrie, legislaţie, regulamente, active disponibile):
• Evaluarea stadiului actual al reţelei GIFT.
• Revizuirea politicilor si strategiilor vizând descongestionarea traficului, reducerea nivelului poluării fonice si promovarea transportului ecologic.
• Realizarea de analize benchmarking cu privire la indicatorii cheie identificaţi in cadrul reţelei GIFT investigarea mecanismelor de finanţare, certificare si susţinere din partea statelor, aplicarea celor mai bune practici vizând procesele de transport intermodal.
• Identificarea ineficientelor in activităţile de transport si a necesitaţilor utilizatorilor.

2.Sinteza propunerilor vizand noile politici si strategii aplicabile transportului intermodal de mărfuri:
• Elaborarea de politici si instrumente de finanţare pentru integrarea completa si interoperabilitatea diferitelor moduri de transport si a diferitelor netele intermodale.
• Implicarea sectorului privat in crearea de noi elemente de infrastructura si suprastructura de transport.
• Exploatarea potenţialului transportului pe caile navigabile interioare si a transportului feroviar.
• Utilizarea serviciilor ITC pentru crearea de hub-uri logistice si pentru consolidarea strategiilor.

3.Propuneri pentru crearea unui cluster dedicat transportului intermodal de mărfuri. Se vor propune o serie de stimulente financiare pentru dezvoltarea coridoarelor analizate in cadrul proiectului.

4.Proiectarea si implementarea unui sistem web (Observator verde) care sa monitorizeze si sa evalueze amprenta de carbon a activităţilor de transport in cadrul coridoarelor de transport analizate.

5.Crearea unui plan pentru dezvoltarea ulterioaraatransportului intermodal:
• Infrastructura de transport.
• Suprastructura pentru susţinerea activităţilor comerciale (depozite, centre logistice).
• Investiţii ICT.
• Stimulente pentru sectorul privat.

6.Planuri de capitalizare si de exploatare pentru a conştientiza publicul asupra coridoarelor verzi analizate in cadrul proiectului.

bullets BUGET

Bugetul total al proiectului (exclusiv TVA)
4.040.493,70 €
Bugetul CN APDM SA Galati (exclusiv TVA)
243.140,00 €
Fonduri UE-FEDR (85%):
206.669,00 €
Co finantare nationala MDRT (13%):
31.608,20 €
Co finantare nationala Surse proprii (2%):
4.862,80 €

bullets REZULTATE

poza

Proiectul GIFT isi propune sa contribuie semnificativ la definirea de coridoare pentru transportul ecologic in regiunea Europei de Sud Est. Rezultatele si output-urile proiectului sunt următoarele:
• Cunoştinţele despre reţeaua actuala de transport si despre politicile aplicate in acest domeniu vor fi îmbunătăţite.
• Se vor evalua coridoarele selectate având in vedere valorile de referinţa de la nivel european. Factorii de decizie, reprezentanţi ai industriei si ai diverselor instituţii vor avea ocazia sa schimbe opinii si sa susţină colaborarea dintre actorii importanţi de pe piaţa transporturilor.
• Vor fi create platforme pentru discuţii si consultări si se va contura o noua reţea de transport.
ecologic la care vor participa cel puţin 300 de stakeholderi. Un rezultat important al discuţiilor de pe aceste platforme va fi generarea de propuneri privind crearea de autorităţi regionale (Agenţii pentru operarea coridoarelor) care vor răspunde de modul de funcţionare al coridoarelor (planificare, monitorizare, emiterea de certificate ecologice).
• Consorţiul isi propune sa dezvolte instrumente inovatoare pentru a susţine transportul ecologic intermodal, cum ar fi:
- Platforma web pentru transportul ecologic intermodal
- Studii benchmarking si instrumente de evaluare pentru analiza coridoarelor selectate
Aceste instrumente urmăresc transformarea celor 3 coridoare Pan-Europene de transport selectate pentru adeveni coridoare ecologice de transport.
• Se vor crea 3-5 scheme transnaţionale si acorduri privind transportul ecologic.
• Se vor genera sinergii intre cel puţin 20 de factori politici de decizie si 300 de stakeholderi din spaţiul Europei de Sud Est. In final, aceste acorduri transnaţionale vor facilita transportul ecologic de mărfuri.

bullets DURATA, ACOPERIREA GEOGRAFICA SI CONSORTIUL

h
Proiectul GIFT se va implementa in intervalul: 24.04.2012 - 31.08.2014 Consorţiul proiectului reuneşte 26 de parteneri atat din spaţiul UE (Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Slovenia) cat si din spaţiul non UE (Croaţia, Serbia).2013 - C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A. Galati