wanda
euro_fonduri
   home     email
 home  e-mail
DAPhNE - Rețeaua porturilor dunărene
   

bullets Sumarul proiectului

pozaProiectul își propune să faciliteze o dezvoltare echilibrată a porturilor dunărene ca eco-friendly, hub - uri multimodale bine accesibile pentru sistemul de transport al regiunii și să transforme porturile dunărene în centre economice care funcționează ca și catalizatori pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă cu valoaroase. Proiectul va stabili o bună gestionare și o platformă de lucru permanentă care abordează insuficiențele cele mai urgente cu ajutorul unor linii directoare, recomandări și activități - pilot concrete, bazate pe cele mai bune practici conducând către o strategie de dezvoltare generală și planul de acțiune. Soluțiile elaborate de către consorțiu vor fi distribuite către mai mult de 60 de porturi dunărene ca posibile planuri. O mai bună coordonare și integrare transnațională, realizată prin acțiuni pilot și instrumente comune dezvoltate de membrii privați și publici ai comunității portuare, conduce la soluții comune pentru revizuirea și armonizarea legislației, administrației și managemantul portuar în întreaga regiune a Dunării.


bullets Principalele obiective ale proiectului

pozaDaphne facilitează porturilor dunărene să deveni elemente cheie ale unei rețele de transport mai eficiente și durabile în regiunea Dunării. În scopul de a exploata pe deplin potențialul lor economic și de a le transforma în multimodale eco-friendly, este nevoie de o dezvoltare mai dinamică și mai armonizată privind infrastructura și servicii. Porturile din zona superioară a Dunărea vor coopera cu cele din zona centrală și inferioară pentru a le susține în îmbunătățirea cadrului de reglementare, precum și managementul practica de dezvoltare portuară. Se vor dezvolta și diseminacele mai bune practici, orientări, recomandări și câteva în comunitatea portuară prin stabilirea unor rețele portuare pentru a elimina discrepanțele dintre parteneri, atât din sectorul public cât și privat. O atenție specială va fi acordată îmbunătățirii performanței ecologice a porturilor în scopul de a contribui la echilibru ecologic de pe Dunăre și pentru a îmbunătăți situația municipalităților portuare.

bullets Relevanța proiectului

Există aproximativ 70 de porturi pe o lungime de 2.414 km și doar cele din Germania și Austria prezintă infrastructură, facilități moderne și tehnologii adecvate permițându-le să furnizeze transport de înaltă calitate și servicii de logistică, cu un efect negativ substanțial redus asupra mediului înconjurător. Porturile austriece din aval se confruntă cu o serie de dezavantaje care împiedică canalul navigant să fie folosit la capacitate maximă ca și coridor cheie de transport. Mai există și problema infrastructurii de acces inadecvate ce face legătura între porturi și alte căi de transport majore (rutier și feroviar). La aceasta se mai adaugă infra și supra-structura portuară învechită, echipamentul depășitși mentenanța insuficientă a canalului navigant. Datorită diverselor cadre juridice și de reglementare aplicabile în regiune, există un număr divers de proprietari precim și modele administrative și operaționale care îngreunează și reduc investiții private în porturi precum și furnizarea de servicii de înaltă calitate. Deși există programe de finanțare ale UE disponibile pentru proiecte portuare, lipsa de personal și / sau expertiză la nivelul managerilor actuali ai porturilor publice a dus la absorbție foarte scăzută și la un număr limitat de succes în ceea ce privește inițiativele de dezvoltare și promovare portuară. Datorită lipsei de informare a autorităților, au existat , de asemenea , foarte puține încercări de a crea cadre juridice și financiare adecvate care să permită și să încurajeze investițiile către infra- suprer-structură din sectorul privat. Funcționarea porturilor dunărene la un nivel egal cu cel al partenerilor Vest Europeni va trebui să fie realizată prin crearea unui proiect platformă pentru o rețea portuară permanentă care facilitează o strategie transnațională și acțiuni specifice pentru îmbunătățirea situației actuale. DAPhNE va opera această rețea și va produce rezultate tangibile în legislația, administrația, managementul și dezvoltarea portuară, transformând porturile dunărene în catalizatri ai creșterii economice durabile în întreaga regiune a Dunări.

bullets Descrierea proiectului

Proiectul DAPhNE – reteaua porturilor Dunărene, este co-finanțat de Fonduri ale Uniunii Europene, din cadrul Programului Transnațional Dunărean și va rula pe o perioadă de 30 de luni (Ianuarie 2017 – Iunie 2019). Proiectul este implementat de un consorțiu transnațional alcătuit din 16 organizații co-finanțate și 7 parteneri strategici asociați(autorități publice, companii de consultanță, universități și ONG-uri) din 9 țări europene (Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldova). Proiectul are un buget total de 2.985.406,15 euro, din care contributia ERDF (European Regional Development Fund) însumează 2.415.219,42 euro și contribuția IPA(Instrument for Pre-Accession) 122.375,77 euro. Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati participă ca partener în cadrul Consorțium-ului proiectului Danube Ports Network – DAPhNE (Rețeaua Porturilor Dunărene], inițiat de organizația Pro Danube International (Austria), finanțat în cadrul programului Danube Transnational Programme.

Buget total: 2.985.406,15 Euro
Buget CN APDM SA Galati: 237.696,00 Euro
Fonduri UE-FEDR (85%): 202.041,60 Euro
Co national funding MDRT(13%): 30.900,48 Euro
Own sources Co national funding (2%): 4.753,92 Euro2017 - C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A. Galati