1 23
DAHAR
Danube Inland Harbour Development

Descrierea proiectului

Obiectivul principal

Obiectivul principal al proiectului DaHar este de a contribui la o mai buna integrare a navigatiei interioare in cadrul lanturilor de transport logistic prin investigarea si utilizarea potentialului multimodal al porturilor si zonelor portuare din orasele de dimensiuni medii din sud estul Europei, localizate de-a lungul Dunarii


Obiective specifice
 • Crearea unei platforme de lucru transnationala pentru cooperare, in scopul utilizarii optime a potentialului multimodal si logistic al porturilor si zonelor portuare;
 • Imbunatatirea conditiilor de infrastructura pentru transportul multimodal de marfuri de-a lungul Dunarii;
 • Creare baze de date ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) pentru imbunatatirea aspectelor multimodale din porturi;
 • Asigurarea suportului din partea stakeholderilor pentru imbunatatirea aspectelor multimodale din porturi;
 • Identificarea de solutii tehnice si economice pentru dezvoltarea portuara, in vederea desfasurarii de activitati intru-un mod mai eficient, de crestere a gradului de utilizare a infrastructurii portuare, si de a face zona mai atractiva prin stimularea cresterii traficului de marfuri care vizeaza porturile din orasele mici si mijlocii de-a lungul Dunarii.

Durata proiectului

Proiectul se va derula pe perioada aprilie 2011 - martie 2014


Bugetul proiectului
Bugetul total al proiectului
1.966.100 EUR
Fonduri UE-FEDR (85%)
1.671.618,5 EUR
Bugetul proiectului pentru CN APDM SA GALATI
146.920 EUR
Fonduri UE-FEDR la nivel national (85%)
124.882 EUR
Co finantare – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
19.099,6 EUR
Co finantare nationala - surse proprii (2%)
2.938,4 EUR

Activitati si beneficii
 • Exploatarea potentialului de dezvoltare si cooperare a porturilor participante prin transferul de cunostinte ;
 • Elaborarea studiului "State of the Art" care vizeaza o privire de ansamblu europeana asupra cailor navigabile interioare si a porturilor;
 • Organizarea vizitelor de referinte in porturi (Rotterdam, Passau - Regensburg) in vederea colectarii celor mai bune practici, a celor mai avansate tehnologii, informatii legate de baze de date;
 • Dezvoltarea unei strategii integrate de specialitate functionala in lantul logistic al porturilor dunarene;
 • Asigurarea sprijinului partilor interesate si consolidarea procesului de construire al consensului.

Rezultate

Activitatile proiectului urmaresc obtinerea unor rezultate si solutii integrate, durabile si de lunga durata:

 • Dezvoltarea unui Plan pentru managementul lantului de aprovizionare si a transportului intermodal in porturile dunarene din sud estul Europei;
 • Master Plan pentru dezvoltarea porturilor in centrele logistice pentru transportul pe caile interioare si in centrele intermodale de importanta nationala si internationala;
 • Planuri concrete de fezabilitate pe plan local, continand specificatii tehnice si planuri arhitectonice cu privire la infiintarea terminalelor de containere multimodale si a centrelor logistice;
 • Master Plan pentru dezvoltarea legaturilor de transport cu caile ferate si cu soselele la nivel local si national;
 • Planuri locale de actiune pentru dezvoltarea legaturilor de transport cu caile ferate si cu soselele pentru fiecare din cele 9 porturi unde au fost organizate IWT (Inland Waterway Transport);
 • Dezvoltarea unui Plan pentru servicii feeder pentru transportul pe cai navigabile interioare intre porturile dunarene din sud estul Europei;
 • Dezvoltarea unui instrument ICT compatibil cu RIS;
 • Organizarea de workshop-uri, seminarii cu scopul de a disemina rezultatele proiectului si de a stabili legaturi viitoare cu comitetul de conducere al PEC , agentia executiva TEN-T, Watermode, Newada, Nely, Seetac, etc.
 • Campanii adresate autoritatilor si partilor interesate cu scopul stabilirii unei imagini pozitive solide asupra navigatiei interioare (asigurarea unui transport multimodal echilibrat).
 • Prezentarea la nivel european si difuzarea rezultatelor proiectului cu ocazia organizarii Briefingului de la Brusseles si a evenimentului final din luna martie 2014.


Echipa de implementare a proiectului
Nina Trandafir
Manager Proiect
Gabriela David
Coordonator Tehnic, Responsabil Comunicare
Carmen Costache
Expert Tematic Intern
Cezarina Dantis
Responsabil finaciar
Jointly for our common future
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm
http://www.southeast-europe.net