wanda
euro_fonduri
   home     email
 home  e-mail
Managementul deseurilor pentru navigatia interioara pe Dunare - CO-WANDA
   

bullets OBIECTIVE

pozaNavigația interioara reprezintă o modalitate de transport ecologica si de viitor. Din moment ce transporturile se efectueaza dincolo de granițele naționale, convențiile internaționale asigura operarea fara impedimente a navelor de-a lungul cailor navigabile si contribuie la armonizarea legislației naționale. In afara problemelor asociate cailor navigabile, cerințelor tehnice pentru nave si regulamentelor aplicabile transportului de mărfuri periculoase si managementul deșeurilor generate de nave se va face conform unor proceduri armonizate si actualizate. Cu toate acestea, in prezent nu exista o Convenție intemationalaastatelor riverane Dunării avand ca obiectiv administrarea deșeurilor generate de nave. In continuarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului WANDA (www.wandaproject.eu), scopul principal al proiectului CO-WANDA este de a demara lucrările preliminare pentru elaborarea unui tratat cu valoare legala care va include liniile directoare pentru managementul deșeurilor de la nave. Susținerea autoritatilor naționale si internaționale, a stakeholderilor si liderilor de opinie reprezintă cheia pentru implementarea cu succes a activitatilor de cooperare internaționala. In realitate, armonizarea si adaptarea sistemelor vor reduce riscul deversărilor ilegale de deșeuri generate de nave si astfel vor contribui la protectia ecosistemelor Dunării si la utilizarea durabila a resurselor in aceasta regiune pentru generațiile viitoare.


bullets ACTIVITATI

poza Toate masurile sunt menite sa contribuie la dezvoltarea unei Convenții internaționale pentru deseurile generate de nave pe Dunăre - International Danube Ship Waste Convention (IDSWC), care va armoniza procesele de administrare a deșeurilor de-a lungul Dunării.

1. Progresul privind utilizarea unor sisteme de management a deșeurilor generate de nave
Strategiile comune pentru prevenirea generării de deșeuri (1), pentru deseurile de la încărcătura (2) si pentru deseurile de la navele de pasageri (3) care vor fi elaborate in cooperare cu companiile de pe caile navigabile, vor contribui la economisirea resurselor, vor atentiona echipajele navelor asupra acestor probleme si vor reduce cantitatile de deșeuri. O rețea globala, ușor de utilizat alcatuita din facilitati de colectare a deșeurilor (4) va proteja fluviul impotriva deversărilor ilegale de deșeuri. Proceduri armonizate pentru plata operațiunilor de predare a deșeurilor si utilizarea Serviciilor de Informare Fluviale (RJS) pentru comunicarea dintre nave, furnizorii de servicii si autoritatile de control fac parte din abordareaconceptualaaconventiei internaționale IDSWC (5).

2. Implementarea unor teste practice si a unor acțiuni pilot
Testele practice si acțiunile pilot pun in aplicare conceptele tehnice deja dezvoltate si permit colectarea de date. Prin urmare, acestea vor fi dezvoltate de-a lungul întregului curs al Dunării, incluzând regiunea Dunării de Sus, de Mijloc si de Jos. Activitatile includ testarea modelului financiar pentru hidrocarburile de la nave, elaborat in proiectul WANDA (1), testarea card-urilor de deșeuri pentru nave si integrarea RIS in serviciile de predare a deșeurilor (2). Datele colectate si informațiile descoperite in cursul acestor procese vor constitui baza empirica pentru pregătirea convenției IDSWC.

3. Dezvoltarea unei Convenții internaționale pentru deseurile generate pe Dunăre
Convenția internaționala cu valoare legala armonizeaza si coordoneaza dezvoltarea unui sistem de management a deșeurilor generate de nave de-a lungul Dunării. Inițierea si implementarea unor activitati de pregătire vor fi realizate in cooperare cu experți din domeniul navigației interioare, administrațiilor naționale si a legislației internaționale privind domeniul public. Inițiativele actuale cum sunt recomandările Comisiei Dunării pentru managementul deșeurilor generate de nave vor fi folosite ca puncte de plecare. Pe durata derulării proiectului, un Consiliu privind implementarea la nivel internațional, format din experți naționali, va susține si promova crearea unei Convenții Internationale pentru deseurile generate pe Dunăre.

bullets BUGET
Bugetul total al proiectului (exclusiv TVA)
1.719.870,18 €
Bugetul CN APDM SA Galati (exclusiv TVA)
298.926,00 €
Fonduri UE-FEDR (85%):
254.087,10 €
Co finantare nationala MDRT (13%):
38.860,38 €
Co finantare nationala Surse proprii (2%):
5.978,52 €

bullets REZULTATE

Extinderea rețelei si creșterea conștientizării publicului: Partenerii de proiect din state UE si non-UE vor continua sa lucreze in cadrul parteneriatului infiintat prin proiectul WANDA, la care se vor adauga noi parteneri. Organizații internaționale cu rol de observator din domeniul navigației interioare, protectiei mediului precum si stakeholderi, grupuri de interes, administrații si institute de cercetare sunt pregătite sa susțină dezvoltarea unui acord comun pentru administrarea deseurilor generate de nave.
Utilizarea si orientarea pe termen lung: Soluțiile elaborate sunt axate pe furnizarea de linii directoare pentru managementul deșeurilor de la nave. Schimbul activ de informații cu experții, companiile de transport pe caile navigabile interioare si autoritatile, precum si datele colectate in cadrul proiectului WANDA constituie baza pentru soluții durabile, ecologice, cu accent pe aspectele practice privind colectarea deșeurilor de la nave. Adaptarea serviciilor de eliminare a deșeurilor, implementarea principiului "poluatorul plătește" si stabilirea unor mecanisme de control sunt procese ce vor fi aplicate gradat in statele participante. Intr-adevar, implementarea la scara larga a acestor activitati se intinde dincolo de perioada de derulare a proiectelor.
Guvernanta: Nevoia pentru moduri de transport ecologice va creste in viitor. Acest lucru necesita dezvoltarea unor sisteme de management a deșeurilor generate de nave de-a lungul cailor navigabile. O data începute, aceste activitati contribuie la imbunatatirea performantelor din punct de vedere a protectiei mediului pentru transporturile pe caile navigabile, determina creșterea gradului de modernizare a flotei si ajuta la stabilirea unor parteneriate internaționale. In concluzie, activitatile de cooperare la nivel internațional promoveaza soluțiile de dezvoltare durabila pentru protectia mediului si pentru prosperitate economica.

bullets DURATA, ACOPERIREA GEOGRAFICA SI CONSORTIUL

h Proiectul CO-WANDA a inceput in octombrie 2012 si se va încheia in septembrie 2014 (24 luni).

12 parteneri de proiect din 9 tari: AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UA, MD.

Organizatii observatoare:
sageata1Comisia Dunarii
sageata1Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin
sageata1Comisia Sava
sageata1Comisia Internationala pentru protectia fluviului Dunarea
sageata1Ministerul Federal al Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Austria
sageata1Bilgenentwässerungsverbandbullets COERENTA CU POLITICILE SI STRATEGIILE INTERNATIONALE

Sustenabilitatea este una din prioritatile documentului "Europa 2020", strategia de dezvoltare a Uniunii Europene pentru aceasta decada. Proiectul CO- WANDA contribuie la dezvoltarea durabila prin promovarea protectiei mediului, reducerea emisiilor nocive si cooperarea cu porturile si companiile de cai navigabile interioare. Prin progresul realizat in ceea ce privește performantele de mediu ale acestui sector, CO-WANDA contribuie la imbunatatirea poziției ocupate de caile navigabile interioare pe piața transporturilor in Regiunea Dunării.
Prevenirea si gestionarea deșeurilor reprezintă una din cele 4 prioritati ale celui de al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu (2002-2012) al UE. Abordarea preventiva in ceea ce privește managementul deșeurilor este descrisa in Strategia tematica privind prevenirea deșeurilor si reciclarea si Directiva cadru privind deseurile. De asemenea, statele membre trebuie sa dezvolte programe de prevenire a deșeurilor pana cel târziu la data de 12 decembrie 2013. Proiectul CO-WANDA este axat pe prevenirea deșeurilor generate de nave si va susține planurile naționale de prevenire a deșeurilor prin activitatile desfasurate.
Programul European de Acțiune pentru Transportul pe caile navigabile interioare (NAIADES) urmărește sa promoveze transportul pe caile navigabile interioare. Proiectul CO-WANDA contribuie la 3 din cele 5 arii strategice definite in acest document: flota, infrastructura si piața.
Strategia pentru Regiunea Dunării: susține crearea de sinergii intre politicile existente si inițiativele derulate in regiunea Dunării. Proiectul WANDA este clar nominalizat pentru ca aduce contributii pentru "Imbunatatirea mobilitatii si multimodalitatii"; in plus sunt sustinute si alte arii prioritare, cum ar fi protectia mediului sau încurajarea cooperării transnaționale, ceea ce duce la crearea unei regiuni mai puternice.

2013 - C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A. Galati