PMGeuro_fonduri
logo
Untitled Document
Untitled Document
bullets Activitatea 4. - Audit Financiar

Activitatea de audit financiar este în implementare.

Nr.
crt.
Denumire procedură achiziţie Nr. contract Contractant Valoare (lei fără TVA) Livrabile recepţionate
1 “Servicii de audit financiar din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract nr. 18895/23.02.2018 Deloitte Audit S.R.L 302.939,98 Livrabilele au fost recepţionate astfel:

1. Raport de audit financiar nr. 1 (elaborat pentru perioada 01.08.2016-31.12.2017) – 18.07.2018;

2. Raport de audit financiar nr. 2 (elaborat pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018) – 20.03.2019;

3. Certificatul privind Declaraţiile Financiare (elaborat pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018) – 16.07.2019.