PMGeuro_fonduri
logo
Untitled Document
Untitled Document
bullets Activitatea 2.1 - Achiziții

Nr.
crt.
Denumire procedură achiziţie Nr. contract Contractant Valoare (lei fără TVA) Stadiu
1 "Elaborare documentație de atribuire a contractului de servicii de întocmire a proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați"  Contract nr. 142/13.02.2017 ALPHACONSULT & ENGINEERING S.R.L. 33.000 Finalizat
2 “Servicii de audit tehnic a proiectului tehnic din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract nr. 89/27.11.2017 BCPC Biroul de Consultanţă Proiectare în Construcţii S.R.L. 111.000 în curs de desfăşurare
3 “Servicii de audit financiar din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract nr. 18895/23.02.2018 Deloitte Audit S.R.L 302.939,98 în curs de desfăşurare
4 "Elaborarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract nr. 546/06.03.2018 Asocierea Ingineria Especializada Obra Civil e Industrial S.A. – Baicons Impex S.R.L. 5.805.030,23 Activitatea de proiectare finalizată. Activitatea de asistenţă tehnică din partea proiectantului se va iniţia odată cu începerea lucrărilor de execuţie.
5 "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați"  Contract nr. 337/11.07.2018 TEAMPRO STRATEGY CONSULTING S.R.L. 104.250 Finalizat
6 "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați"  Documentaţia de atribuire s-a realizat de către unitatea de implementare a proiectului din cadrul C.N. A.P.D.M. S.A., cu suportul partenerilor, având în vedere că la cea de-a 5 procedura lansată nu s-a depus nicio ofertă. Documentaţia de atribuire a fost finalizată în data de 15.11.2018.
7 “Servicii de supervizare a lucrărilor pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract nr. 590/24.06.2019 TPF INGINERIE S.R.L. 2.816.556 în curs de desfăşurare
8 “Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” Contract atribuit în data de 28.01.2020 MER TERRE MARITIME DEVELOPMENT CONTRACTING CO. LTD 102.617.410,66