COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     
Untitled Document

Conducerea CN APDM SA GalațiPolitica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general ai C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare a comitetului de audit din cadrul C.A. a C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie al C.N. APDM S.A. GalatiComponenta Consiliului de Administratori provizorii ai CN APDM SA Galati pana la finalizarea procedurii de selectie conform OUG 109/2011
Membri (CV)
Calitatea si functia
Declaratie de avere/interese
Presedinte
Administrator executiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
   
   
Conducerea Executiva a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director General
Costache Carmen
Director General Adjunct
Dumitrita Tichilesteanu
Director Executiv - Servicii Suport
Magearu Dragos
Director Executiv - Managementul Activelor
   
Persoane din conducerea executiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director Comercial
Persoane din conducerea neexecutiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Vicepresedinte
Administrator neexecutiv
   
Alte persoane din C.N A.P.D.M S.A Galati care fac obiectul Legii 176/2010 (conducători structuri, membrii UIP, etc.)
Sef Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară
Sef Serviciu Valorificare Active
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Coordonator Birou CFG
Membru UIP
Membru UIP
Sef Serviciu Dezvoltare
Sef Serviciu Achiziții
Sef Serviciu Mentenanță și Administrativ
Membru UIP
Sef Birou Marketing
Sef Serviciu Teritorial - Sucursala Brăila
Membru UIP
Membru UIP
Sef Serviciu Management si Strategie
Sef Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP