COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


- 1 post de marinar fluvial pe o perioada nedeterminata;
- 2 posturi de marinari fluviali pe o perioada determinata;
- 1 post de timonier fluvial perioada nedeterminata.


Cerinte obligatorii
Pentru posturile de marinari:

- Cunostinte solide de legislatie in domeniul naval;
- Documente de atestare marinar fluvial (certificat de capacitate marinar, carnet de serviciu);
- Experienţă de minim 6 luni aferenta postului de marinar;
- Studii medii;

Cerinte obligatorii
Pentru posturl de timonier:

- Cunostinte solide de legislatie in domeniul naval;
- Experienta in domeniul navigatiei 8 ani;
- Experienta aferenta postului minim 2 ani;
- Certificat de capacitate timonier fluvial;
- Studii medii;

Calendar de selectie:
- 10.10.2018 ora 16.00, data limita pentru depunerea dosarelor- CN APDM SA Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 11.10.2018 ora 10:00- interviu ;
- 12.10.2018 comunicare telefonica candidati admisi.


Bibliografie concurs :
- Regulamentul serviciului la bordul navelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor din 18.12.2009;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV format Europass;
- Copii documente de atestare marinar fluvial sau de timonier fluvial(dupa caz): certificate de capacitate/brevet/carnet de serviciu;
- Copii documente atestare pregătire profesională (diploma bacalaureat);
- Nota de lichidare/ extras revisal sau adeverinţă de vechime in muncă de la ultimul angajator;
Specialist imbunatatiri procese - doua posturi pe perioada determinata si un post pe perioada nedeterminata


Cerinţe obligatorii – tip contract durata nederminata :
- curs control intern managerial;
- experienta profesionala: minim doi ani in control intern managerial/guvernanta corporativa-management;
- cunoştinte solide de legislatie : H.G. nr. 518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv norme de aplicare, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
- studii superioare;
- cunostinte foarte bune de operare PC, pachet MS OFFICE (excel, word); Cerinţe obligatorii – tip contract durata derminata :
- studii superioare;
- experienta minim 2 ani in specialitatea studiilor;
- cunostinte solide de legislatie: H.G. NR.518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv norme de aplicare, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
- cunostinte foarte bune de operare PC, MS Office (excel, word);


Calendar de selectie:
- 11.10.2018 ora 16.00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 12.10.2018 ora 10:00- interviul, proba scrisa (expertiza tehnica, verificare abilitati utilizare PC, pachet MS OFFICE, intrebari comportamentale);
- 15.10.2018 comunicare telefonica candidat admis.

Bibliografie concurs :
- H.G. nr. 518/1998 privind infiintarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV format Europass;
- Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment, diploma absolvire curs control intern managerial);
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.